องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง

 

นางลัดดา โสวะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง

โทร.088-619-3925องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง

 

นายเชิดพงษ์ ปลั่งกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง

โทร.080-728-9404

ภาพกิจกรรม

     โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ..>>>

     กิจกรรมโครงการโคราชเมืองสะอาด 2566

     โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
1 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง ที่ 71/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกงูเหลือม หมู่ที่ 4องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง
2 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง ที่ 8/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองโดน หมู่ที่ 7องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง
3 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง ที่ 70/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านดอนคนทา หมู่ที่ 3องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง
4 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง ที่ 101/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างเหมารถแม็คโครวางท่อ คสล. บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง
5 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง ที่ 100/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างเหมารถแม็คโครถมคันดินถนนดิน บ้านหนองโดน หมู่ที่ 7องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง
วีดีโอ กิจกรรม


อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.236.46.172
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 21 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 2487 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 14195 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 39482 คน
เริ่มนับ วันที่ 22 มี.ค. 2564