องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง

 

นางลัดดา โสวะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง

โทร.088-619-3925องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง

 

นายเชิดพงษ์ ปลั่งกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง

โทร.080-728-9404

ภาพกิจกรรม

     ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ประจำปี 2566..>>>

     องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง ได้จัดกิจกรรม No Gift Policy

     ประกาศเจตนารมณ์เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทองใสสะอาด 2566 และ งดรับ งดให้ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Poliy)..>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร และสายงานผู้ปฏิบัติ
2 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนทององค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง
3 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2566องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2566องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง
5 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.65องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
1 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง ที่ 71/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกงูเหลือม หมู่ที่ 4องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง
2 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง ที่ 8/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองโดน หมู่ที่ 7องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง
3 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง ที่ 70/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านดอนคนทา หมู่ที่ 3องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง
4 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง ที่ 101/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างเหมารถแม็คโครวางท่อ คสล. บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง
5 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง ที่ 100/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างเหมารถแม็คโครถมคันดินถนนดิน บ้านหนองโดน หมู่ที่ 7องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง
วีดีโอ กิจกรรม


อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
สถิติ
ip ของคุณ คือ 18.207.240.77
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 3 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 158 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 7465 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 32752 คน
เริ่มนับ วันที่ 22 มี.ค. 2564