สภาพทางสังคม

 

สภาพสังคม

การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 7 แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา  จำนวน    1 แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 6 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน  1 แห่ง


 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด/สำนักสงฆ์   จำนวน 10 แห่ง
โบสถ์    จำนวน 1 แห่ง

  

การสาธารณสุข    

                                 
สถานีอนามัยประจำตำบล                    จำนวน    2              แห่ง(โคกสี , ดอนคนทา )
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                ร้อยละ    100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตู้ยามตำรวจ                                           จำนวน    1              แห่ง(ขุนทอง)