ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านเพียไซย์ หมู่ที่ 5(ตามลำห้วยลำละลาบ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง    

12 เม.ย. 65 310