ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนน คสล.ทับเส้นเดิม บ้านขุนทอง หมู่ที่ 1(สายข้างโรงเรียนโคกสี-บ้านซุง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง    

12 เม.ย. 65 212