ประกาศ-คำสั่ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง รายละเอียดตามประกาศแนบ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง    

27 ก.พ. 66 27