ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และตรวจสอบสถานที่ประกอบการตามข้อบัญญัติด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง    

3 พ.ย. 66 51